Beheerliggaam

MNR MK ERASMUS - HOOF
MNR A SMITH - ADJUNK-HOOF
ME J KROG-COETZEE - VOORSITTER
MNR P POTGIETER - O/VOORSITTER
ME JD VILJOEN - SEKRETARIS
MNR J FERREIRA - FINANSIĆ«LE VOORSITTER
MNR G VAN TONDER - GEBOUE EN TERREIN
MNR H PRETORIUS - SKAKELWERK
ME B RALL - SKAKELWERK
MNR J LABUSCHAGNE - LTSM
MNR R GUDJONS - LTSM
ME E PIENAAR - GEKWOTEER
ME M KOCK - GEKWOTEER